ÇALIK ENERJİ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

ÇALIK ENERJİ MAAŞLARI

ÇALIK ENERJİ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Çalık Enerji olarak hedefimiz, odaklandığımız iş alanlarında, girişimciliğiyle ve saygınlığıyla tanınan itibarlı bir Dünya şirketi olmaktı​r. Bu vizyonda oluşturulan İnsan Kaynakları Politikamız aşağıd​aki esaslara dayanmaktadır:
İnsan Kaynakları olarak, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir. İşe yeni alınan her personel Çalık Enerji’nin vizyonuna, misyonuna ve organizasyon yapısına uyumunu sağlayacak kural ve prosedürlerden haberdar edilmek, işine hâ​kim hale getirerek çalışmaya başlatılmak için Oryantasyona Eğitimine tabi tutulur.

İnsan Kaynakları Politikamız

Hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın motivasyonlarını ve şirkete olan bağlılıklarını ön planda tutarak, etkin ve etkili bir organizasyon oluşturmak,
Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
Etkin ölçüm ve değerlendirme teknikleri ile doğru adayların şirketimiz bünyesine kazandırılmasını sağlamak,
Şirketimizin politika ve stratejileri ile uyumlu bir insan kaynakları planlaması yapmak,
Çalışanlarımızın verimliliğini arttırmak amacıyla, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak, kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak temel ilkelerimizdir.
Hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın motivasyonlarını ve şirkete olan bağlılıklarını ön planda tutarak, etkin ve etkili bir organizasyon oluşturmak,
Çalışanlarımızın yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme olanakları sağlayan profesyonel bir çalışma ortamı yaratmak,
Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel yetkinliklerini güncel tutarak, eğitim ve gelişimlerini yaşam boyu sürdürebilmelerini sağlamak,
Hedeflerimizin ve geleceğimizin devamlılığı için, birer mentor olacak, değişimi yönetecek liderlerimizi şirket içinden yetiştirmek,
Çalışanlarımızın yetkinlikleri ve hedefleri doğrultusunda kariyer planlaması yaparak, verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak.
Seçme ve yer​leştirme sistemimizin temel amacı; Eğitim seviyesiyle, yeniliğe ve değişime açık, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, yetişirken yetiştiren, takım çalışmasına yatkın ada​yları bünyemize kazandırmaktır. Seçme ve ​yerleştirme sürecimizde ana ilkemiz, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere sahip ve toplumsal değerleri benimseyip yaşatacak adaylara eşit fırsat vermektir.

Çalık Enerji’​yi kurumsal amaçlarına taşıyacak, temel yetkinliklere ve profesyonel becerilere sahip en iyi adayı bünyemize kazandırmak amacıyla yapılan başvuralar ayrıntılı olarak incelenir. Aday seçiminin objektif olabilmesi için geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış, seçim araçları kullanılır. Adaylarımızın güçlü yönleri, gelişim alanları ve potansiyel yönleri hakkında bilgi alabilmek amacıyla Kişilik Envanteri, Genel Yetenek Testi, İngilizce Sınavı işe alım süreçlerimizde uygulanmaktadır
Çalışma Saatleri

 Çalışma saatlerimiz 08.30 - 18.30 arasıdır.
Ücret Sistemi

Şirketimizin uyguladığı ücret politikası, dengeli ve adil bir ücret yapısı oluşturmaktır. Ücret yönetimi, ihtiyaç duyulan insan kaynağını organizasyona çekecek ve kalıcı olmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır.
Çalık Enerji çalışanlarının giriş ücretlerinin belirlenmesinde eğitim durumu, sektör tecrübesi ve yetkinlikleri dikkate alınır.
İkramiye

Çalışanlarımıza ücretin yanı sıra, aylık net ücret tutarı üzerinden maaşa ek olarak ikramiye ödenmektedir.
Yol Yemek Yardımı

 Çalık Enerji Merkez Çalışanlarına çalışılan iş günü kadar yol ve yemek yardımı verilmektedir.
Sağlık Yardımı

Genel Müdürlük binamızda, işyeri hekimi görev yapmaktadır.
Tüm çalışanlarımız Özel Sağlık Sigortası kapsamında olup, çalışma sürecimizde, en büyük destekçilerimiz olan çalışanlarımızın aile üyelerinden eş ve 0-24 yaş arası çocukları da, talepleri doğrultusunda prim tutarlarının %50'si şirketimiz tarafından karşılanmak sureti ile yararlanabilmektedirler.
İzinler

1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) hizmet süresine sahip olanların yılda 14 iş günü,
5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dâhil) hizmeti olanların yılda 20 iş günü,
15 yıldan daha fazla hizmeti olanların yılda 26 iş günü ücretli izin kullanma hakkı vardır,
Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetmeliği'miz çerçevesinde; doğum ve süt izni, taşınma, evlilik, hastalık, vefat gibi durumlarda mazeret izinleri kullandırılmaktadır.

Yurtdışı Şantiyelerimizin izin süreçleri yönetmelikçe belirlenmiş olup ülkelere göre farklılık göstermektedir.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme