BIOFARMA MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

BIOFARMA MAAŞLARI

BIOFARMA MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


En verimli insan gücünü istihdam etmek, çalışanlarımızın yetkinliklerinden ve yaratıcılıklarından yüksek verim sağlamak, performanslarını artırmak, gelişmelerine imkan tanımak  en temel hedeflerimizdir.

Her bir çalışanımızı ayrı bir değer olarak görürüz.
Her bir çalışanımızı işinin lideri olarak görür ve bireysel gelişim olanakları hazırlayarak, potansiyellerini ortaya çıkaracakları ve geliştirecekleri katılımcı bir iş ortamı oluştururuz.

Şirket içi ve kurumsal iletişim faaliyetlerini planlar ve hayata geçiririz.
Çalışanlarımız ile şirketimiz arasında güçlü bir diyalog kurmak üzere, kurum içi iletişim faaliyetlerini düzenler, katkılarını onurlandırarak hep birlikte kutlarız.

Çalışanlarımızın ihtiyaçlarını önceden tespit ederiz.
İhtiyaçlara katkı sağlayacak uygulamaları  geliştiririr ve hayata geçiririz.

İNSANA SAYGI:
Çalışanlarımız en değerli varlığımızdır. Bu nedenle çalışanlarımızla ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine oturtmayı hedefliyoruz, onlarla uzun yıllar birlikte olmak istiyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığına önem veriyor, işyerindeki başarılarının ve mutluluklarının ancak sağlıklı bir yaşamla mümkün olduğuna inanıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uygun fiziksel çalışma ortamları yaratmaya hedefliyoruz.

TEMEL AMAÇLAR:
Hedeflerimize ulaşmamız için gerekli olan insan kaynakları politikaları ve uygulamaları oluşturmak,
İnsan kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak,
Doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere yerleştirmek,
İnsanların gösterdikleri iş performansına uygun şekilde yükselmelerini sağlamak,
Çalışanları takdir ve motive etmek, onların heyecan ve gurur duydukları bir şirkette görev yapmalarını sağlamak,
Çalışanların memnuniyetini, motivasyonunu ve kurum bağlılığını artırmak,
Başarıya hep birlikte ulaşmak.
İnsan Kaynakları Vizyonu
Türkiye ilaç sektöründe tercih edilen en iyi’ler arasında olmak.

Çalışanlarımız için en iyi ortamı sağlayarak onların performanslarını ve motivasyonlarını arttırmak.

En değerli varlığımız olan insan kaynağımızın BİOFARMA İLAÇ'ın kurumsal değerlerini benimseyip bu değerleri geliştirebilecek kişilerden oluşmasını sağlamayı amaçlamak.
SEÇME VE YERLEŞTİRME
Başarıya giden yolun en büyük anahtarı insandır. Çalışkan, sabırlı, hedeflerinden vazgeçmeyen, yardımlaşan, gelişmeye ve geliştirmeye istekli insanların azmi ve yaratıcılığı gücümüzün kaynağı olacaktır.
Uzun vadede başarı, doğru kişilerin işe alınmasına ve çalışan sürekliliğine dayanır.
İşe alım sürecindeki amacımız, BİOFARMA İLAÇ'ın  başarısına katma değer sağlayacak çalışanların işe alınmasıdır.
İŞE ALIM
Tarafsız ve adil bir işe alım süreci uygulanan BİOFARMA İLAÇ'ta, başvurular öncelikle İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan adaylarla ilgili departman yöneticileri ve  İnsan Kaynakları işe alım görüşmelerini gerçekleştirir.

İŞE ALIM SÜRECİ
Adaylarımıza birçok farklı kaynaktan ulaşmaktayız. Adaylarımız Biofarma İlaç’a başvurularını yaptıktan sonra “Yetkinlik” ve “Nitelik” kataloglarımız doğrultusunda yetkin İnsan Kaynakları ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir.

Pozisyonun özelliklerine göre İnsan Kaynakları ekibimiz, adayları “yetkinlik bazlı değerlendirme” süreçlerine dahil eder. Bu aşamada mülakatların yanı sıra değerlendirme merkezi, kişilik testi, genel yetenek testi, yabancı dil testleri gerçekleştirilir.

Tüm bu süreçleri olumlu olarak tamamlayan adaylara iş teklifi yapılır. Görüşmeler sonucunda mevcut pozisyonda değerlendirilemeyen adaylara olumsuz geri dönüşler gerçekleştirilir ve tüm adaylar işe alım süreci sonucu kişiye özel olarak bilgilendirilir.

İşe Alım sürecimizde kullandığımız araçlar:
Yetkinlik Bazlı Mülakatlar: Adaylarımızın geçmiş iş tecrübeleri ya da farklı problemler karşısında göstermiş olduğu davranış biçimlerinden yola çıkarak, yetkinliklerini ve pozisyona uygunluklarını saptamayı amaçlamaktayız. Mavi yaka pozisyonlarımız haricindeki tüm pozisyonlarımızda, yetkinlik bazlı mülakat tekniğini uygulamaktayız.

Klasik Mülakatlar: Özellikle mavi yaka pozisyonlarımızda adaylarımızın kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri için, klasik mülakat tekniği uygulanmaktadır. Gerekli olduğu durumda, mavi yaka görüşmelerinde de yetkinlik bazlı mülakat soruları sorulabilmektedir.

Mesleki Kişilik Envanteri: Adaylarımızın iş ortamında nasıl çalıştıklarını, insanlarla ilişkilerindeki yaklaşımlarını, zor durumlar altındaki reaksiyonlarını ve problemlerle nasıl başa çıktıklarını anlamak için kullandığımız bir envanterdir.

EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ
BİOFARMA İLAÇ,  çalışanlarına eğitim ve gelişim desteği vererek, onların gerek kişisel gerekse de mesleki anlamda gelişimlerine katkı sağlamayı, işteki performanslarını ve motivasyonlarını artırmayı ve  verimliliği maksimum düzeye çıkarmayı hedefler.
Bunun için BİOFARMA İLAÇ'ta ;

İŞBAŞI EĞİTİMLERİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
ÇEVRE
ERGONOMİ
TEKNİK EĞİTİMLER
SATIŞ&PAZARLAMA TEKNİKLERİ EĞİTİMLERİ
YETENEK HAVUZU UYGULAMALARI
DEĞERLENDİRME MERKEZİ UYGULAMALARI
hayata geçirilmiştir.

ORYANTASYON
Biofarma  Ailesi üyesi olarak işe başlayan tüm çalışanlarımızın yeni görevine ve çalışma alanına adapte olma süresini en aza indirmek ve kurumsal  sistemleri öğrenmesini sağlamak amacıyla, gerekli hazırlıkları kendisi işe başlamadan önce tamamlarız.

İşe başlayan her bir çalışanımızı oryantasyon süreci ile oryantasyon programına tabi tutarız.

Genel Oryantasyon Programı dışında bölüm içerisinde uygulanan öğrenme araçları, eğitimler, bilgilendirmeler, prosedür ve talimatları kapsayacak şeklinde hazırlanan Oryantasyon Programının ikinci aşaması olarak “Bölüm Oryantasyon Programı” uygularız.


Yeni işe başlayan çalışanlarımız için tanımlanan bu formal sürecin yanında, yeni çalışanlarımıza kurum kültürümüzü informal boyutunu aktaracak ve şirket içinde daha hızlı sosyal ortam yaratılmasını sağlayacak “Kılavuz Arkadaş”larımız yeni işe başlayacak kişiye şirket içerisindeki ilk zamanlarında destek olurlar.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3600TL olsa da satış müdürü maaşları  13800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3600TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3900TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3000TL-9700TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4800 TL dir. Mühendis maaşları 4800TL den başlayıp 15500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3100-12800 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2250TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme