BIMSA MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

BIMSA MAAŞLARI

BIMSA MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


BİMSA’nın 40 yılı aşkın bilgi teknolojileri deneyimiyle geliştirdiği insan kaynakları uygulaması HR-WEB, her ölçekten ve sektörden kurumun kullanabildiği uçtan uca hizmet veren bordro ve İK sistemidir.

İnsan Kaynakları yönetiminin kurumun tüm idari kademeleri tarafından etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayan HR-WEB, tüm birimlerin kendi performanslarını kontrol edebilmelerine olanak tanır. Dinamik sorgulama sayesinde çalışanlar kendi raporlarını kolayca üretebilir, grafik halinde sunulan raporlardan faydalanabilir.

HR-WEB`in temelini, tüm personelin kullanımına açık olan bir portal oluşturur. Sistem bünyesindeki self-servis portal, HR-WEB`i benzer insan kaynakları uygulamalarından ayırır. İnsan kaynaklarında şeffaflık sağlayan bu sistemde sadece kurumlar değil, personel de özlük bilgilerine ulaşabilir. Yöneticiler ise portal üzerinden personelle ilgili önemli bilgilere tek noktadan erişerek performans, terfi, prim gibi konularda daha kolay ve doğru kararlar verebilir. Kullanılan modüler yapı sayesinde, kurumlar sadece istenen alanda portalden yararlanabilir.
E-Fatura Nedir ?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan E-Fatura Uygulaması, faturaların standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenmesini, kağıt kullanılmadan hazırlanmasını ve taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşmasını amaçlar.

Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olan E-Fatura,  kapsama giren firmalar için yasal zorunluluk niteliği taşır. Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış olan hizmet sağlayıcılarından saklama hizmeti alınmasına izin verilir. Yani üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilir.

             
             


Avantajları Nelerdir?

RP/CRM sistemleriyle kolay ve hızlı entegrasyon
Müşteri ve tedarikçi uyuşmazlıklarında azalma
Nakit akışında hızlanma
Muhasebe, teyit ve ödeme süreçlerinde kısalma
Yanlış bilgi girişi ve düzeltme maliyetlerinde azalma
E-Fatura özelindeki süreçlerin ERP sistemlerinden yönetilebilmesi
Edoksis güvencesi ile kısa süreli yatırım geri dönüş süresi
Maliyet ve arşivlemeden doğan fiziki yükte azalma
​Basım, kağıt ve posta giderlerinde azalma
             


E-Defter Nedir?

E-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması ve online kayıt edilmesidir.

Hukuki ve teknik düzenlemeler. kaynağın değişmezliğinin, bütünlüğünün ve doğruluğunun garanti altına alınarak ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanır.             
             
           
Avantajları Nelerdir?

Kağıt ve kartuş masraflarının ortadan kalkması
Arşivleme maliyetlerinde azalma
Operasyonel tasarruflar (iş gücü ve zaman)
Defter maliyetlerinin ortadan kalkması ( defter, ciltleme, noter vb.)
Denetim ve yönetim faaliyetlerinde hız ve etkinlik
Denetim kolaylığı
             
           
E-Arşiv Nedir?

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kağıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşretiye verilen, ikinci nüshası ise yine kağıt ortamında aynı Kanun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılarak belgelenir.

Bu tebliğ kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kağıt olarak gönderilen veya eletronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafında muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. Bu tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza edebilirler.             
             
           
Avantajları Nelerdir?

Kağıt ve kartuş masraflarının ortadan kalkması
Arşivleme maliyetlerinde azalma
Operasyonel tasarruflar (iş gücü ve zaman)
Kağıt fatura kullanımının tamamen sona erdirilmesi
Edoksis e-fatura uygulaması ile aynı servisler üzerinden hızlı entegrasyon
ERP ve muhasebe sistemleri ile kolay entegrasyon
1975 yılında Sabancı Holding bünyesinde kurulan BİMSA, 40 yıllık deneyimi ile Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojisi şirketlerindendir. Orta ve büyük ölçekli şirketlerin; uygulama ve iş danışmanlığından kuruma özel uygulamalara, işletimden teknik hizmetlere, donanımdan yazılıma kadar tüm bilişim ihtiyaçlarını karşılamak ve müşterileri için “en uygun” çözümleri “en yüksek” kalitede oluşturmak üzere faaliyet göstermektedir.

Deneyimli uzman kadrosu ile BİMSA; üretim, finans, insan kaynakları, tedarik zinciri yönetimi, endüstriyel otomasyon yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün ömrü yönetimi, iş zekası, portal yönetimi ve karar destek sistemleri konularında, çok çeşitli donanım ve yazılım platformlarında uygulamalar geliştirir ve uyarlar. En güncel bilgi teknolojilerini kullanarak geliştirdiği ürün ve hizmetlerle, e-iş çözümleri, uygulama geliştirme, SAP danışmanlığı, mobil uygulamalar, doküman yönetimi, servis odaklı mimari teknolojileri, sunucu işletimi ve barındırma gibi alanlarda müşterilerine rekabet avantajı sağlar.

BimSA teknolojinin sağladığı faydaları şirketlerin iş süreçlerine entegre ederken hem zaman hem de maliyet avantajı yaratacak ve müşterisine rekabet avantajı sağlayacak faydalar üretir. Bünyesinde çalışan Türk mühendislerin ürettiği e-fatura, e-arşiv ve e-defter entegrasyonu sağlayan Edoksis, elektronik satın alma platformu Pratis ve insan kaynakları ve bordro yönetimi platformu HR-Web yazılımlarını bulut tabanlı teknolojilerle sunar. Kolay kullanımı ve hızlı entegrasyon yetenekleri ile bu yazılımlar teknoloji ile şirketlerin iş süreçlerini başarıyla entegre eder.


BİMSA "İş çözümlerinde güvenilir iş ortağı olmak" misyonu ile bugün ve yarının iş teknolojileri alanında müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanır.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3600TL olsa da satış müdürü maaşları  13800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3600TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3900TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3000TL-9700TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4800 TL dir. Mühendis maaşları 4800TL den başlayıp 15500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3100-12800 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2250TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme