Belediye Başkan Yardımcılığı ve Maaşı - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Belediye Başkan Yardımcılığı ve Maaşı

Belediye Başkan Yardımcılığı ve Maaşı:
Hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre; Büyükşehir Belediyeleri, İl Belediyeleri, Büyükşehir İlçe Belediyeleri, İlçe ve Belde Belediyeleri şeklinde gruplandırılmış olan belediyelerden, Büyükşehir Belediyeleri dışında kalanlarda, Belediye Başkan Yardımcısı kadro unvanlı personel de görev yapmaktadır.


Belediyelerde istihdam edilebilecek Belediye Başkan Yardımcısı sayısı, belediyelerin bulunduğu grup ve nüfuslarına göre farklı sayılarda (en az 1, en çok 4) belirlenmiştir. Ayrıca, Belediye Başkan Yardımcısı unvanlı kadrolarda görev yapacak Devlet memurlarına ödenecek aylık ücrete ilişkin unsurların da belediyelerin bulundukları gruplara ve nüfuslarına göre farklı düzenlenmiş olması nedeniyle, bu kadrolarda görev yapacak personelin aylık ücret miktarı belediyelere göre farklılık göstermektedir.
Öte yandan, kadrolu istihdam edilen Belediye Başkan Yardımcılarının yanı sıra, belediye başkanı tarafından gerek görülmesi durumunda, belediyelerin nüfuslarına göre Belediye Kanununda belirlenmiş sayıda belediye başkan yardımcısının belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilmesi de mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine, belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere verilecek aylık ödenek tutarı belediye meclisi tarafından belirlenmektedir.
Belediyelerin (büyükşehir belediyeleri hariç) Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Belediye Başkan Yardımcısı unvanlı kadrolarında görev yapan ve 25 yıl hizmet ile kazanılmış hak aylığı 1/4 olan personelin, almakta oldukları aylık ücretler konusunda www.iibfmezuni.com olarak yaptığımız çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Çalışmamızda sadece kadrolu olarak 657 Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu olarak görev yapan Belediye Başkan Yardımcısı unvanlı personelin aylık ücretlerine yer verilmiştir.
Belediye Başkan Yardımcısı kadro unvanlı personelin aylık net ücretleri
BELEDİYELER
NÜFUSU
KADRO DERECESİ
HİZMET YILI
AYLIK NET ÜCRET
İl Belediyeleri (Büyükşehir olmayan)
250.000 ve daha fazla
1/4
25
3.821,15
249.999-100.000 arası
1/4
25
3.640,16
100.000 ‘den az
1/4
25
3.632,98
Büyükşehir Merkez İlçeleri Belediyeleri
250.000 ve daha fazla
1/4
25
3.784,95
249.999-100.000  arası
1/4
25
3.603,96
100.000 ‘den az
1/4
25
3.596,78
Diğer Belediyeler
100.000 ve daha fazla
1/4
25
3.241,97
100.000 ‘den az
1/4
25
3.234,79