BASEL MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

BASEL MAAŞLARI

BASEL MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Tarihçe

Türk ilaç pazarında 2003'den günümüze, kazandığı deneyimlerle ve artan başarı trendiyle varlığını devam ettirmektedir.

Misyonumuz

Basel İlaç sosyal sorumluluk bilinci içinde çevreyi ve doğayı korumayı insanımızın sosyo – kültürel gelişimine katkı sağlayıcı tedbirler almayı, istihdam ettiği her bir personelinin kişisel yeterlilik, iş gücü, bilgi, tecrübe ve gelişimini arttırmayı kendine amaç edinmiştir.

Vizyonumuz

Toplumumuzun değer yargılarından, ülke insanına hizmet etme bilincinden aldığı güçle, mevcut başarısını daha da artıran Basel İlaç, daima ileriye yönelmeyi kendisine hedef olarak belirlemiştir.

Değerlerimiz

-           Güvenilir
-           Girişimci ve Yenilikçi
-           Etik Kurallara Sadık
-           İnsana ve Doğaya Saygılı
-           Kalite Öncüsü
-           Marka Güvenilirliği
İnsan Kaynakları yönetimi, üretim/hizmet sunumu maliyetlerinin azaltılmasında, çalışanların performanslarının ve yeteneklerinin değerlendirilmesinde, geliştirilmesinde, yöneticilerin doğru bilgiye en kısa sürede ulaşılabilmesinde etkin bir kaynak ve araçtır.

Şirketin en önemli varlığı olan insan kaynağının en etkin ve verimli şekilde çalışabilmesi bilinciyle doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir işe alım süreci uygulamaktır.
Satış ve Pazarlama
İnsanların kendilerini iyi hissetmelerini ve yaşam kalitesini arttırarak daha uzun yaşamalarını amaçlayan  Basel İlaç, ürünlerini etik ve bilimsel temeller doğrultusunda doktor ve eczacılar ile paylaşarak tıbbın hizmetine sunmaktadır.
Medikal
Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak ürünlerimiz ile ilgili medikal bilgilerin ve tedavilerle ilgili gelişmelerin doğru ve bilimsel temellere dayandırarak çalışanlarımıza ve doktorlara aktarılmasını amaçlamaktadır.
AR-GE
Araştırma ve geliştirme; yeni ürünler yaratmak amacıyla etik kurallar ve hassas klinik çalışmalar doğrultusunda ilaç güvenliğini sağlayarak, üretim kalitesini en üst düzeyde tutmayı amaçlamaktadır.
Ruhsatlandırma ve Resmi İlişkiler
Sağlık Bakanlığı’ ndan ruhsat alarak ilaçların kullanıma sunulmasını sağlamak üzere gerekli prosedürleri yerine getirmek ve ilaç sektörünün bağlı olduğu yasal zorunluluklar doğrultusunda gelişmelerin takip edilerek şirket içinde uygulanmasını amaç edinmektedir.
Finans
Muhasebe, Bütçe Planlama ve Raporlama gibi finansal  süreçlerin etik kurallara, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak uygulanmasını hedeflemektedir.
İnsan Kaynakları
Organizasyonel gelişim bakış açısıyla sektördeki değişimleri önceden görerek öncü uygulamalar geliştirmeyi hedefleyen insan kaynakları, işveren ile çalışan veya potansiyel çalışanların ilişkilerini düzenleyen süreçlerin yönetimini sağlamaktadır.
Bilgi İşlem
Hukuk

İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme
Basel İlaç başarıya giden yolda ekibinin performans ve yetkinliklerinin en önemli taşlardan biri olduğunun bilinciyle, doğru adayları doğru pozisyonlara yerleştirmek için özenli ve titiz bir işe alma prosedürü uyguluyor.
Aranılan niteliklere uygun olan adaylar mülakat için davet edilir. Mülakat aşamaları sırayla; İnsan Kaynakları ön görüşmesi, İlgili Birim Yöneticisi görüşmeleri, Referans Kontrolü görüşmesidir. Bu süreç sonunda uygun bulunan adaya iş teklifi yapılır ve adayın teklifi kabulünden sonra giriş işlemleri başlatılır.
İşe Alım Sürecindeki Uygulamalar
Yetkinlik bazlı mülakatlar
Genel yetenek testleri
Eğitim sonrası tıbbi bilgi testleri
Araç kullanım testi
Eğitim
Basel İlaç’ın başarısının sırrı çalışanlarının yüksek performansıdır. Bu performansın daha da geliştirilebilmesi, işe alım süreci ve işe alımdan sonraki süreçlerde kişisel ve mesleki alandaki gelişimleri eğitimlerle desteklenerek sağlanmaktadır. Bu eğitimler kısa/uzun süreli rotasyon çalışmaları ve çeşitli projelerle desteklenmekte ve kurum kültürü çeşitli sosyal aktivitelerle çalışanlara benimsetilmektedir. Ayrıca bu sayede firmaya olan bağlılık profesyonellik çerçevesinde sağlanmaktadır.
Performans Yönetimi
Basel İlaç İnsan Kaynakları'nın en önemli hedefi, yüksek performanslı, şirkete değer katabilen bir ekiple sürekli gelişimi sağlamaktır.Çalışkanlığı, üretkenliği  ve samimiyetiyle kendini ispat eden her bir bireye kariyer imkanı sunulmaktadır.”Görev istenmez verilir” mantığından hareketle kariyer imkanlarını çalışanların kendilerinin oluşturduğuna inanan Basel İlaç , görev dağılımında çeşitli kademelerde liderler yetiştirmeyi de kendine hedef olarak belirlemiştir.
Ücretlendirme ve Yan Olanaklar
Ücretlendirme ve yan olanakların işlevselliği adil bir düzen içinde sürdürülerek
çalışan memnuniyeti devamlı kılınmaktadır.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3000TL olsa da satış müdürü maaşları  13000TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3500TL-8200TL, insan kaynakları maaşları 3200TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10500TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2900TL-9900TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7200TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4500 TL dir. Mühendis maaşları 4500TL den başlayıp 16500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3900-12400 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2000 ile 8500 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2000TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme