BAŞBAKANLIK MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

BAŞBAKANLIK MAAŞLARI

BAŞBAKANLIK MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Milletvekili maaşı hangi kanunda düzenlenmektedir?

Milletvekilleri ve bakan maaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu kanunun 1'inci maddesinde; "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de gelir vergisine tabi tutulmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine bu madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu mali ve sosyal haklardan yararlanırlar" hükmüne yer verilmiştir.

En yüksek devlet memuru ifadesi Başbakanlık Müsteşarı için kullanılmaktadır. Dolayısıyla milletvekili ve bakanların maaşlarının kıstas alındığı maaş Başbakanlık Müsteşarı'na ödenen maaştır.

Başbakanlık Müsteşarı için ödenecek maaş tutarı ise 3056 sayılı Kanun'da düzenlenmiştir. 3056 sayılı Kanun'un Sözleşmeli Personel başlıklı 35'inci maddesinde; "Başbakanlık merkez teşkilatında, müsteşar kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir. Bu şekilde istihdam edilen müsteşara 56.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir. Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücreti tutarında ikramiye verilir. Yapılacak diğer ödemeler ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu'nca tespit edilir" hükmüne yer verilmiştir.

Diğer yandan, Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık'ta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları'nda da Başbakanlık Müsteşarı'na sözleşme ücretine ilaveten hangi ödemelerin yapılacağı belirlenmiş olup, bunlar arasında özel hizmet tazminatı, makam tazminatının yarısı ve fazla çalışma ücreti yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde;

Gelirler: 1- Aylık sözleşme tutarı: 56.400* 0,088069 = 4.967, 2-Yılda 6 ay ikramiyeden aylık ücrete düşen pay: 4.967/2 = 2.483,5, 3- Makam tazminatının ½'si: 15000/2 x 0,088069 = 660,5, 4- Özel hizmet tazminatı (% 345) : 9500 x 0,088069* % 345 = 2.886,46, 5- Fazla çalışma ücreti (%35) : 9500 x 0,088069 x0.35 = 292,82, 6- Yolluk: (4.967 + 2.483,5 + 660,5 + 2.886,46 +292,82)/2 = 5.645,14, 7- Aile Yardımı : Çalışmayan eş için 187,9,

Kesintiler: 1- Gelir Vergisi : (Vergi oranı % 15 olarak hesaplandı) = 1.118, 2- Damga vergisi : 129,96, 3- Emekli Kesintisi : 716,9

Net ödenen: 17.123,32 - 1.964,86 = 15.158 (Bu rakama asgari geçim indirimi ilave edilecektir.)

Maaş katsayısındaki artışlar bakan ve milletvekili maaşını da arttırmaktadır. Ancak, bunların emekli maaşları maaş katsayısındaki artışlardan etkilenmez.

Bakan maaşları nasıl belirlenir?

3055 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri İle Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek Ve Yollukları Hakkında Kanun'un 1'inci maddesinde Başbakan'a ve Bakanlara, 5000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verileceği ifade edilmiştir.

Buna göre, milletvekili maaşlarına ilave olarak 5.000 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutarda bakan ödeneği ilave edildiğinde bakan maaşı ortaya çıkmaktadır. Yani bakanlara ödenen maaş milletvekillerine ödenen maaştan 440 TL daha fazladır.

5510 sayılı Kanun'a tabi olan milletvekilleri daha düşük ücret alırlar

15.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan milletvekilleri 5510 sayılı Kanun'a tabi olacakları için 5434 sayılı Kanun'a tabi olan milletvekillerinden daha az ücret alırlar. Bunun sebebi ise emekli kesintilerinin daha fazla olmasıdır.

Bakan Yardımcıları ne kadar ücret alır?

3046 sayılı Kanun'un 21/A maddesine göre; bakan yardımcılarına en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde yüzellisi oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenmektedir.

Yukarıdaki hesaplama çerçevesinde bakan yardımcılarına milletvekillerine ödenen ücret kadar ödeme yapılmaktadır. Yani bakan yardımcıları 2016 yılında 15.158 TL maaş alacaklardır.

Milletvekili ve bakanlar ile bakan yardımcılarının emekli maaşları nasıl hesaplanır?

5510 sayılı Kanun'un 43'üncü maddesinde; Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağı detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Buna göre bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmaktadır;

2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Cumhurbaşkanı'na verilecek yıllık ödenek 591.000 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği ise: 591.000 ÷ 12 = 49.250 TL'dir. Buna göre Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığı: 49.250 x % 40 = 19.700 TL'dir.

TBMM Başkanı ve Başbakan'ın emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75'idir. Buna göre Başbakan'a ödenecek emekli aylığı; 19.700 x % 75 = 14.775 TL'dir. Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığının % 45'idir. Bu tutar ise 19.700 x % 45 = 8.865 TL'dir. Maaş katsayısındaki artışlar nedeniyle bunların emekli maaşlarında artış olmamaktadır.

Bakan yardımcılarının emekli maaşı ise Başbakanlık Müsteşarı'nın emekli maaşına eşittir.
Başbakan maaşı 2017 derece ve kademe tablosu sayfamızda. Günümüzde başbakan mevkisi oldukça önemli bir meslektir çünkü başbakanlık mesleği devlet yönetiminde etkin bir meslek olduğundan dolayı diğer meslek dallarından bir adım daha önde önem arz eden bir meslektir.
Yeni Başbakan maaşı ne kadar zam oranı son durum belli oldu. Ülkemizin yönetim biçimi olan Cumhuriyet rejimine göre başbakanlık seçimleri ve diğer seçimler kapalı oy açık sayım olarak her dört senede bir yapılmaktadır. Bu duruma göre de ülkemiz halkı seçimlere giderek oy verme hakkını özgür bir şekilde vermektedir.

Dereceye ve kademeye göre zamlı Başbakan maaşı tablosu 2017 açıklandı. Geçtiğimiz dönemlerde kısa bir süre önce yine cumhurbaşkanı ve dolayısı ile de başbakanlık seçimleri yapıldı ve tekrar ülkemiz başbakanı olarak Ahmet Davutoğlu başbakanlık koltuğuna oturdu. Büyük oy çoğunluğu ile başbakanlık koltuğuna oturan Ahmet Davutoğlu ilk maaşını da 2015 Aralık ayında aldı.

2017 Başbakan maaşı ne kadar net olarak açıklandı. Başbakan maaşları ise tüm meslekler arasında en fazla merak toplayan bir meslek alanı olmuştur. Başbakanlık mesleği sorumlu olduğu görevleri ve konumu dolayısı ile zor bir mevkidir. Başbakan ne kadar maaş alıyor? Bu nedenle de diğer meslek dallarına göre başbakanlık mesleği maaşları daha yüksek ve dolgundur. Geçtiğimiz son seçimlerde başbakan olarak seçilen Ahmet Davutoğlu Ocak 2017 yılında toplam olarak 15 bin 460 TL maaş almıştır. Ancak başbakan Ahmet Davutoğlu emekli olduğu takdirde bu maaş 8 bin 500 TL olarak şekillenecektir.

İşe yeni başlayan Başbakan maaşı ne kadar olur? Yukarıda belirttiğimiz başbakanlık maaşları da tıpkı diğer meslek dalları gibi her yıl belirli zam oranları ile artış göstermektedir. Yani bu maaş verilerine 2017 Ocak ve 2017 Temmuz aylarında da zam oranı eklenecektir. Ayrıca 2017 senesinde tekrar toplu sözleşmeler yapılarak diğer meslek dallarına uygulanacak olan maaş zam oranları belirlenecektir.

2017 yılı Ocak ayı Başbakan maaşları açıklandı.

MAAŞ TABLOSU
Yıl       Net Maaş (TL)            Emekli Başbakan Maaşı (TL)
2017    16.000 9.000


Geçmiş Yıllardaki Başbakan Maaşları

Geçmiş Yıllardaki Başbakan Maaş Tablosu
YIL     Net Maaş (TL)            Emekli Maaşı (TL)
2015    14.500 8.000
2014    14500  8000
2013    —–      —
Aylık katsayısı ile taban aylık katsayısının 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak %6,90 oranında artması ve asgari geçim indirimi tutarlarının yükselmesi, aylıklarını ücret ve tazminat göstergesine göre alan ve kamu kurumlarında genellikle yönetici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurlarının maaşlarını da artırdı.Bu yıl zamlı ilk maaşlarını 15 Ocak 2016 tarihinde alacak olan Devlet memurlarına, genel maaş zammı ve enflasyon farkı zammından kaynaklı 1-14 Ocak maaş farkları ayrıca ödenecek.

Bu çerçevede, üst düzey Devlet memurlarından bazılarının 15 Ocak 2016 alabilecekleri aylık net maaş miktarlarına ilişkin bilgi olması bakımından memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Maaşınızı kendiniz hesaplamak için tıklayınız …

Ücret ve tazminat göstergesine göre aylık alan bazı memurların 15 Ocak net maaşı

Unvanlar         Derece Kademe          Hizmet Yılı     Aylık Net Maaş*
Diyanet İşleri Başkanı            1/4       25 yıl ve üzeri 9.656 TL
Müsteşar         1/4       25 yıl ve üzeri 9.292 TL
İl Valisi           1/4       25 yıl ve üzeri 9.292 TL
Gelir İdaresi Başkanı  1/4       25 yıl ve üzeri 8.682 TL
Başbakanlık Merkez Müşaviri           1/4       25 yıl ve üzeri 8.284 TL
Müsteşar Yardımcısı  1/4       25 yıl ve üzeri 8.081 TL
Genel Müdür  1/4       25 yıl ve üzeri 8.081 TL
Başbakan Müşaviri     1/4       25 yıl ve üzeri 7.701 TL
Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreteri        1/4       25 yıl ve üzeri 6.802 TL
I.Hukuk Müşaviri       1/4       25 yıl ve üzeri 6.578 TL
Genel Müdür Yardımcısı       1/4       25 yıl ve üzeri 6.578 TL
Daire Başkanı (Müstakil)       1/4       25 yıl ve üzeri 6.578 TL
Bakanlık Müşaviri (Ek göstergesi 3600)       1/4       25 yıl ve üzeri 6.578 TL
Daire Başkanı (Müstakil olmayan)    1/4       25 yıl ve üzeri 6.273 TL
Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İstanbul, İzmir)          1/4       25 yıl ve üzeri 6.132 TL
İl Emniyet Müdürü (Büyükşehir olmayan yerlerde) 1/4       25 yıl ve üzeri 6.123 TL
Vergi Dairesi Başkanı (Ankara, İstanbul, İzmir)       1/4       25 yıl ve üzeri 6.094 TL


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme