BALKÜPÜ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

BALKÜPÜ MAAŞLARI

BALKÜPÜ  MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Bal Küpü markasını bünyesinde bulunduran Keskinkılıç Gıda San. Ve Tic. AŞ. 1987 yılında kurulmuştur. Bal Küpü markalı şeker ve çayları üreten ve pazarlayan Keskinkılıç Gıda ilk şeker işleme ve paketleme fabrikasını 1992 yılında Kayseri'de, 2. şeker işleme ve paketleme fabrikasını 1998 yılında Gebze'de kurmuştur. 2001 yılında Gebze Fabrika bünyesinde gerçekleştirilen yatırımla, çay üretimine de başlamıştır. En son 2006 yılında, 3. fabrikasını Aksaray’da kurmuş ve aynı yıl üretime başlamıştır. Yıllık 750.000 ton pancar işleme kapasiteli bu fabrika Türkiye’nin pancardan şeker üreten ilk özel fabrikası olma özelliği taşımaktadır. 2010 yılında Kayseri tesislerini Aksaray’a taşıyarak bu ildeki faaliyetlerini sonlandırmıştır. Keskinkılıç Gıda, İstanbul’da bulunan Genel Müdürlüğü, Aksaray ve Gebze’de yer alan fabrikalarıyla büyümesini sürdürmektedir. Keskinkılıç Gıda San.  bugün yılda, 175 bin ton şeker işleme kapasitesi ile Türkiye'nin ilk 500 firması arasında yer almaktadır. Keskinkılıç Gıda, Gebze ve Aksaray’da 2.189.953 m² si açık,  35.997 m² si de kapalı alanda olmak üzere toplam 2.225.950 m² alanda kurulu 2 fabrikasında Bal Küpü markalı şeker ve “Bal Küpü” ve “Karadeniz Çiçeği” markalı çay ürünlerinin üretimini gerçekleştirmektedir.
Bal Küpü, şeker ve çayda kaliteden ödün vermemeyi temel prensip olarak benimsemiştir. Bal Küpü’nün vizyonu; sektöründe müşteri memnuniyeti, yenilik ve kaliteyi ön planda tutan lider bir marka olarak her evin tercihi olmaktır.
Şekerde en yüksek kaliteyi tüketiciye sunmak amacıyla, Bal Küpü ziraat uzmanları tarafından sözleşmeli üreticilerine pancar ekimi, tohum, tarla hazırlığı, toprak analizi, gübreleme, çapalama, sulama ve hasat konularında eğitim ve danışmanlık verilmektedir. Bu şekilde elde edilen kaliteli pancarlardan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı belgesine sahip Aksaray Fabrikasında üretilen Bal Küpü şekerler, Aksaray ve Gebze tesislerinde ISO 9001:2000, ISO:22000 standartları doğrultusunda gıda güvenliği ve hijyenine uygun olarak, tam otomasyonla paketlenmektedir.
Türkiye'nin en modern çay tesislerinden birine sahip olan Keskinkılıç Gıda, üstün hijyen teknolojisi ile homojen olarak üretilen Bal Küpü markalı çay, harman çay, poşet çay ve demlik poşet çeşitleri ile çayda da özlenen kaliteyi hayata geçirmiştir. Karadeniz'in doğal yöntemlerle yetiştirilen ve özenle toplanan çayları, Bal Küpü Gebze tesislerinde, teknolojinin son ürünü sistemlerde harmanlanır, dijital sistemlerde otomatik olarak dozajlanır ve Bal Küpü Çayın daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için tasarlanan, kokudan ve nemden koruyan özel ambalajlara paketlenir. Tüm bu işlemler, her Bal Küpü Çay paketinin aynı lezzet ve kalitede olmasını sağlar.
Keskinkılıç Gıda, Bal Küpü markalı ürünlerinde sunduğu kalitenin yanı sıra, toplam kalitenin bir parçası olan güçlü dağıtım ağı ile ulusal market, bayi ve distribütörlere en hızlı ve verimli şekilde sevkiyat yaparak, sektöründe lider ve ilklerin firması olmaya devam etmektedir. Bal Küpü, sadece Türkiye’de değil, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn gibi Ortadoğu ülkeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturalya’ya ürünlerini ihraç ederek, büyümesini sürdürmektedir.
Keskinkılıç A.Ş. olarak, sürekli gelişerek amacımız doğrultusunda işletmeye değer katan, etkinlik ve verimliliği sağlayan en önemli unsurun insan kaynağı olduğu bilincindeyiz. Mevcut ve gelecekte ki çalışanlarımızın; şirket kültürümüzle uyum sağlayarak, etik değerlere bağlı, konusuna hakim, takımdaş, kendisi ve çevresi ile barışık, güler yüzlü, hizmet ve müşteri odaklı düşünebilen kişiler olmasını hedeflemekteyiz.
Çalışanlarımızın sadece zamanını, fizik gücünü veya uzmanlığını değerlendirmek niyetiyle hareket etmeyip; onların aidiyet duygusunu, dürüstlüğünü, işe bağlılığını, düşüncesini, samimiyetini ve özverisini de kazanabilmeyi hedeflemekteyiz.
Amacımız tüm Bal Küpü çalışanlarının, bu şirketin bir parçası olmanın ayrıcalık olduğunun bilincini taşımasını sağlamak, şirketimizi hedeflerine ulaştıracak katkılarını takdir etmek ve katılımlarının sürekliliğini sağlamaktır.
Seçme Yerleştirme Süreci ve Başvurularınız

İşe alım sürecindeki ana hedefimiz kurum kültürünün ve görevin gerektirdiği yetkinliklere sahip, Bal Küpü değerlerini benimseyecek,  gelişime açık, dinamik, takım çalışmasını seven, şirketimizi geleceğe taşıyacak en uygun adayları bünyemize katmaktır.

* Personel seçimi, en alt kademedeki çalışanlardan, en üst kademedeki yöneticilere kadar, İnsan Kaynakları Departmanı ve ilgili bölümlerin işbirliği içerisinde gerçekleştirilir.
* Terfiler, mümkün olduğunca, iç kaynaklardan giderilmeye çalışılır.
* İşe alım ve uygun pozisyona yerleştirmede; eğitim, tecrübe, kişisel özellikler, Bal Küpü standartları ve görevin gerektirdiği yetkinlikler esas alınır.
* İş İlanlarımıza başvurular; profesyonel insan kaynakları web sitelerinden ve şirketimizin web sayfasındaki insan kaynakları bölümünden başvuru yapılabilmektedir.
* Başvuru formu üzerinden değerlendirilen adaylar İnsan Kaynakları Departmanı tarafından, ilk önce form üzerinden, akabinde tele mülakat yöntemiyle görüşülerek , eğer  bu süreçler başarıyla tamamlanırsa,  adaylar,  yüz yüze görüşme yapmak üzere Şirket ofisimize davet edilir.İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırsa pozisyonun gerektirdiği yöneticilerle nihai görüşme yapılır.
* Yetkinlik bazlı değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunan adaylarla referans araştırması yapılır ve iş teklifinde bulunulur.
* Görüşmeler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda pozisyon için uygun bulunmayan adaylara mail üzerinde bilgilendirme yapılır.
* Tüm mülakatlar Bal Küpü kurumsal kimliği çerçevesinde pozisyona uygun tekniklerle ve belli sistematik takip edilerek yapılır.

Açık Pozisyonlarımıza ulaşmak ve genel başvurularınız için Kariyer sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim ve Geliştirme
Her bir çalışanımız şirketimizin gelişimine başarısına katkısının bilinciyle kişisel ve profosyonel gelişimini sağlayacak eğitimler ile desteklenmektedir.

Temel eğitim ve programlarımız; tüm çalışanlarımızın pozisyonlarına uygun olarak hazırlanmış olan Oryantasyon Programı ile şirket kültürüne, şirket içi uyuma, çalışma prensiplerine ve ihtiyaç duyabilecekleri tüm konular hakkında ki Şirketimizin   “power point” sunumu ile işe başlamaktadır.

Performans Yönetimi
Yetkinlik bazlı ve 360 derece yöntemi ile işlemekte olan performans yönetim sistemi ile şirketimizin hedeflerine ulaşmasında çalışanlarımızın katkısının değerlendirilmesi, çalışanlarımızın gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının tespiti, kişisel ve mesleki becerilerinin arttırılması ve kariyer planlamasının yapılması için önemli bir rol oynamaktadır
Tüm çalışanlarımızın performans düzeyleri yılda iki kez değerlendirilmekte bu sayede tüm çalışanlarımızın eşit ve aynı zamanında değerlendirilmesi sağlanmış olmaktadır. Performans değerlendirme sistemimiz organizasyonel hedeflerin çalışanların hedefleri ile uyumlu hale getirilmesinde ve ücretlendirmede önemli bir girdi olarak kullanılmaktadır.

Kariyer Planlama
Bal Küpü, çalışanlarının gelişimini sağlayan profesyonel bir iş ortamı oluşturarak kariyerlerine yön vermeyi amaçlamakta, hızla gelişen bir şirket olarak çalışanlarına geniş kariyer olanakları sunmaktadır.
İçeriden terfi sistemi aktif olarak işlemekte şirket içerisinde açılan yatay ve dikey kadroların doldurulmasında; işin gerektirdiği niteliklere sahip, kurumumuzun hedef ve değerleri ile özdeşleşmiş, performansı yüksek ve gelişime açık çalışanlara öncelik tanınmaktadır.

Kariyer imkanı sadece bir üst pozisyona atlamak değil aynı pozisyonda performansa bağlı olarak yetki ve sorumlulukların artması olarak ta değerlendirilmektedir. Ayrıca performans değerlendirme ve kariyer yönetimi uygulamaları sonucu olarak yılda iki kez terfi değerlendirilmesi yapılmakta bu nedenle mesleki ve kişisel gelişim sürekli hedeflenen kriterlerden biri olmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti

Çalışanlarımızın işlerinden ve şirketimizden beklentilerini anlamak insan kaynakları uygulamaları ve kendi yöneticileri hakkındaki fikir ve düşüncelerini almak ve bu anlayış çerçevesinde gelecek planlamalarımızı yapmak için yılda bir kez Personel Memnuniyet iletişimi ve gözlemleri yapılmak suretiyle çalışanlarımızın memnuniyet  düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Satış maaşları yeni çalışanlar için 3300TL olsa da satış müdürü maaşları  12800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3200TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3400TL-9800TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3000TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2700TL-9500TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7300TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4200TL den başlayıp 12500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3700-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2400TL ile 9500 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme