AYGAZ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

AYGAZ MAAŞLARI

AYGAZ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Aygaz, kurulduğu ilk günden bu yana çalışanlarını “en değerli kaynağı” olarak görmektedir. Ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışanlarıyla başladığına inanan Aygaz’da insan kaynakları yönetimi; şeffaflık, katılımcılık ve tüm paydaşların yararlarını esas alan iş süreçlerini içermektedir.

“Herkes İçin Eşit Fırsat”, “Doğru İşe Doğru İnsan Almak ve Atamak”, “Eşit İşe Eşit Ücret”, “Başarıya Bağlı Liyakat”, “Zamanında Tanıma ve Takdir”, “Çalışma Barışının Sürekliliğini Sağlayarak Verimliliği Artırmak”, “Zamanında Doğru Bilgilendirme, Süreçlerin Tanıtımı ve Organizasyonlar” Aygaz’ın temel İK politikalarını oluşturmaktadır.
Yeni çalışanların şirkete kazandırılması sürecinde, her yönetim kademesinden sağlanan katılım ile grup mülakatları, vaka çalışmaları, sunumlar, İngilizce testi, kişilik envanteri uygulaması ve referans araştırması aşamaları gerçekleştirilmektedir. Seçim aşamasından sonra çalışanlar Koç Topluluğu ve Aygaz Grubu tanıtımını içeren oryantasyon programına tâbi tutulmaktadır.
Performans Yönetimi “Performans Yönetim Sistemi”, hedeflerin üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlara yayılımı prensibine dayanmaktadır. Çalışanların performansları hedef kartları ile takip edilmekte ve sayısal kriterlerle değerlendirilmektedir. “Performans Yönetimi Sistemi”nin sonuçları, gelecek dönem ücretlerinin belirlenmesinde, kişisel gelişim planlamasında ve yönetici potansiyel tespitinde kullanılmaktadır.
Eğitim ve Gelişim Planlama Aygaz her kademede çalışanının eğitimi ve gelişimi için kaynak ayırmaktadır. Aygaz’da 360 derece yetkinlik değerlendirme sistemi ile çalışanların yetkinlikleri ölçülmekte, bu doğrultuda çalışanların gelişim planları yapılmaktadır. “Gelişim araçları olarak geleneksel sınıf eğitimleri yanında, e-eğitimler, okuma materyalleri, outdoor eğitimler, rotasyonlar ve proje çalışmaları kullanılmaktadır. Bununla beraber satış ekibine yönelik özel “Satış Gelişim Programları” tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
İç İletişim Aygaz’da yıllık olarak “İç İletişim Planı” hazırlanmakta, çalışanlardan gelen geri bildirimler sayesinde sürekli olarak canlı ve güncel tutulmaktadır. Bu doğrultuda Üst Yönetim İş Sonuçları Paylaşım Toplantıları, teras kahvaltıları, bölge ve tesis ziyaretleri, hizmet ödül törenleri, departman yemekleri, kültür gezileri, spor şenliği, yıl sonu iletişim toplantısı ve kutlaması, Türk Müziği Korosu, sosyal aktivite grupları ve benzeri faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Yetenek Yönetimi Her yıl yapılan performans ve yetkinlik değerlendirmeleri sonucunda yönetici potansiyel havuzu oluşturulmaktadır. İnsan Kaynakları Planlama Toplantıları’nda yedekleme planları görüşülmekte ve potansiyel olarak belirlenen çalışanlara özel eğitim ve gelişim imkanları sunularak bir sonraki pozisyona hazırlanmaları sağlanmaktadır. Koç Topluluğu içerisinde tüm açık pozisyonlar iç ilan sisteminde yayımlanmaktadır. Bu sistem vasıtasıyla çalışanlar farklı şirketlere yatay ya da terfien geçiş imkanlarına sahip olurlar.
Ödüllendirme Çalışanları, şirket hedefleri doğrultusunda sürekli gelişmeyi sağlayacak şekilde teşvik etmek, başarıları ve çabalarından dolayı motive etmek amacıyla “Ödül ve Öneri Sistemleri” uygulanmaktadır. “Üstün Başarı Ödülü”, “Hizmet Ödülü”, “En Başarılı Koçlular Ödülü”, "Mavi Yıldız Ödülü", "Buluş Ödülleri" ve “Durumsal Ödüller” verilmekte, “Bireysel Öneri Sistemi” uygulaması yapılmaktadır.
Çalışan Bağlılığı Aygaz, çalışanlarına verdiği değerin bir göstergesi olarak, 1996 yılından bu yana çalışan memnuniyeti ve bağlılığını ölçümleyen araştırmalar uygulanmaktadır. Bu araştırma ile Aygaz, çalışanlarının iş hayatındaki bağlılık düzeyini ölçmekte, iyileştirme ye yönelik faaliyet planları oluşturarak hayata geçirmektedir.
AYGAZ A.Ş. Tazminat Politikası Kıdem Tazminatı: İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirketimizde en az bir yıllık çalışması bulunan personele veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına yasanın 14, 24 ve 25. Maddelerine istinaden, söz konusu personelin çalışma süresi ve ücreti baz alınarak ödenmektedir.

İhbar tazminatı: İhbar tazminatı için ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesi uygulanmaktadır. Buna göre, ihbar tazminatı işçiye nakden ödenmekte veya işçinin kıdemine göre ön görülen sürelerde işçiye iş sözleşmesinin feshedileceğinin bildirilmesi suretiyle iş arama izni verilerek de kullandırılabilmektedir.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme