Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği İşleri Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı
Kariyer meslek personeli arasında yer alan Avrupa Birliği İşleri Uzmanı ve Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları, Avrupa Birliği Bakanlığı Merkez Teşkilatında görev yaparlar.
Avrupa Birliği İşleri Uzman ve Uzman Yardımcıları, Bakanlığın uzmanlık gerektiren çalışmalarında görev almanın yanı sıra, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli Avrupa Birliği Uzman ve Uzman Yardımcılarının yürütmekte olduğu çalışmaları izleme ve koordine etme görevlerini yürütürler.
Uzman yardımcılığına atanma
Bakanlıkta görevlendirilecek uzman yardımcıları, özel giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Giriş sınavını kazananlar, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte Bakanlığa başvuruda bulunurlar.
Uzmanlık Tezi
Bakanlıkta iki yılını tamamlayan Uzman Yardımcılarına, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu verilir.
Uzman Yardımcısı tezini, tez konusu verilen tarihten itibaren en geç on iki ay içinde tezi teslim etmek zorundadır. Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına tezlerini sunmaları için altı ay ilave süre verilir.
Uzman yardımcıları, tez komisyonu önünde tezlerini sözlü olarak savunur ve üyelerin tezin içeriğine yönelik sorularını cevaplandırır.  Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezdeki eksiklikler belirtilerek eksiklikleri tamamlaması için altı aylık ek süre verilir.
Yeterlik sınavları
Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları;
-Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, en az üç yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,
-Hazırladıkları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilmek,
kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Yeterlik sınavı, Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yazılı olarak test ve/veya klasik usulde gerçekleştirilir.
Yeterlik Sınavı, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (50 puan), Yabancı Dil Bilgisi (30 puan) ve Devlet memurları ile ilgili mevzuatı da kapsayan kurumsal mevzuat (20 puan) konularından oluşur. Yeterlik sınav konularının alt başlıkları, uzman yardımcılarına sınavdan en az iki ay önce yazılı olarak bildirilir.
Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanamayanlara bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı daha verilir.
Uzmanlığa atanmaları
Yeterlik sınavında başarılı olanların Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı kadrolarına atanabilmeleri için; Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olması kaydıyla,  KPDS’den İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden asgari (C) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olmaları şarttır.
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yeniden atanmaları
Bu Yönetmelik hükümlerine göre Avrupa Birliği İşleri Uzmanı unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden kendi isteğiyle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması, Bakanlığın ihtiyacı bulunması ve KPDS’den son iki yıl içinde İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden asgari (C) düzeyinde puan almış olmaları veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları şartıyla Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığına atanabilirler.