ASKİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

ASKİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

ASKİ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

ASKİ Genel Müdürlüğü Müfettişliği
ASKİ Genel Müdürlüğünün bütün işlemlerini ve çalışmalarını ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, program, talimat, genelgeler ve emirlerin uygulanışını sondaj usulü ile veya gerektiğinde tümüyle teftiş ve kontrol etmek; teftiş programı gereğince ve teftiş programı dışında Genel Müdürlük teşkilatında teftiş yapmak; Genel Müdür tarafından talep edilen konularda soruşturma yapmak gibi görevleri de yerine getiren Müfettişler, görevlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde ASKİ Genel Müdürü adına yürütürler.
Müfettişliğe giriş
Genel Müdürlük müfettişliğine, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcısı olabilmek için, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirilecek giriş sınavlarında başarılı olunması şarttır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava giremezler.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş Yardımcılarının yetişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları esas olup yetişme süreleri üç yıldır. Müfettiş Yardımcıları kural olarak bu sürenin ilk iki yılında, Kurul Başkanının uygun göreceği Müfettişlerin refakatlerinde süre kaydına bakılmaksızın teftiş, inceleme ve soruşturma gibi islerde çalıştırılırlar.
Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içerisinde tek baslarına teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Müfettiş Yardımcılığında iki yılını dolduranlara, re’sen görev yapma yetkisi verilebilir.
Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma
Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar “Yeterlik Sınavı” beklenmeksizin, Teftiş Kurulundan çıkarılarak, 657 sayılı Kanunda yer alan genel esaslara göre durumlarına uygun başka bir kadro ve göreve atanırlar.
Yeterlik sınavı
Üç yıllık yetişme dönemi sonunda çalışmaları, verimlilikleri, tutum ve davranışları ile ahlak durumları hakkında Teftiş Kurul Başkanı tarafından verilecek yeterlik notunu alan Müfettiş Yardımcıları Müfettişlik Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar..
Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık yetişme döneminde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yazılı ve sözlü olarak yapılacak yeterlik sınavı yapılır.
Yeterlik Sınavında başarılı olan Müfettiş Yardımcıları başarı sırasına göre boş Müfettişlik kadrolarına atanırlar.
Yeterlik sınavında başarısız olanlar
Mazeretsiz olarak yeterlik sınavına girmeyen veya sınavda başarı gösteremeyen Müfettiş Yardımcıları, 657 sayılı Kanunda yer alan genel esaslara göre durumlarına uygun başka bir kadro ve göreve atanırlar.
Meslekten ayrılanların yeniden atanması
ASKİ Genel Müdürlüğünde Müfettişlik yaptıktan sonra çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılanların daha sonra talepte bulunmaları halinde 657 sayılı Kanunda yer alan genel hükümlere göre Müfettişlik kadrolarına atamaları yapılır.
Müfettişlik güvencesi
Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer meslek olarak düzenlendiğinden; Müfettişlerin kazanılmış hakları korunur, idari sebeplerle ve kendi istekleri dışında görevinden alınamazlar, istekleri dışında diğer idari görevlere atanamazlar.
Yurtdışına gönderilmeleri
Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları eğitim, bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.