Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Ne İş Yapar, Nasıl Olunur, Nedir - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Ne İş Yapar, Nasıl Olunur, Nedir

Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Ne İş Yapar, Nasıl Olunur, Nedir:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Müfettişliği
Büyükşehir Belediyesi teşkilatına bağlı birimlerin her türlü faaliyet ve işlemleri ile personele ait hususları; ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygunluğu yönünde teftiş etmek, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek ve Büyükşehir Belediyesine bağlı Genel Müdürlüklerde inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak gibi görevler yürüten Müfettişler, görevlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına yürütürler.
Müfettişliğe giriş
Müfettişlik mesleğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcısı olabilmek için, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirilecek giriş sınavlarında başarılı olunması şarttır.
Müfettiş Yardımcılarının yetişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları esas olup yetişme süreleri üç yıldır.
Üç yıllık yetişme dönemi sonunda çalışmaları, verimlilikleri, tutum ve davranışları ile ahlak durumları bakımından yeterli olarak değerlendirilen Müfettiş Yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olan Müfettiş Yardımcıları başarı sırasına göre boş Müfettişlik kadrolarına atanırlar.
Müfettişlik güvencesi
Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer meslek olarak düzenlendiğinden; Müfettişlerin kazanılmış hakları korunur, idari sebeplerle ve kendi istekleri dışında görevinden alınamazlar, istekleri dışında diğer idari görevlere atanamazlar.