ANEL TECH MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

ANEL TECH MAAŞLARI

ANEL TECH MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Uluslararası kalite standartlarında, kapsamlı ve her açıdan uzmanlık gerektiren projelere güvenilir ve yaratıcı mühendislik çözümleri sunuyoruz. Güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışımızla sürdürülebilir ilişkiler kurarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ilk sırada tercih edilen firma olmak için çalışıyoruz.

Anel’de her çalışan bir değerdir.
Faaliyetlerimizi Anel kalitesiyle sürdürebilmek ve geliştirebilmek için en önemli unsurun insan kaynağı olduğuna inanıyoruz.
Tüm çalışanlarımıza adil yaklaşıyoruz.
Uygulamalarımızla çalışanlarımızın mesleki gelişimine katkı sağlıyoruz.
Kurumsal değerlerimizi benimsemiş, yüksek motivasyona sahip, güleryüzlü ve işine tutkuyla bağlı çalışanlardan oluşan ekip ruhumuzu sürekli kılmayı önemsiyoruz.
Anel Grup çalışanları olarak bizler, grubumuzun tercih edilme oranını yükselterek devam ettirmek, marka değerini ve itibarını güçlü tutmak için hergün aynı heyecanla çalışıyoruz.
Anel Grup’ta İnsan Kaynakları, kurum değerlerinden biri olan insana saygıyı ön planda tutarak, tüm çalışanlara gelişim fırsatları sunmayı, adil ve objektif bir tutumla, her çalışana ulaşan bir danışman rolü üstlenerek, kişisel, kurumsal performansı ve tüm paydaşlarla iletişimi güçlendirmeyi hedefler. Kurumun hedefleri doğrultusunda şirketin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.

Yaratıcı ve Etkin İnsan Kaynakları Uygulamaları

İnsan Kaynakları Politikalarıyla kurumun marka imajının güçlendirilmesi, tercih edilme oranının yükseltilerek devam ettirilmesi, böylece ulusal ve uluslararası faaliyet alanlarında ihtiyaç duyduğu kaliteli insan kaynağına ulaşılması hedeflenir. Kurumsal değerleri benimsemiş, yüksek motivasyona sahip ve işine tutkuyla bağlı çalışanlardan oluşan organizasyon yapısını sürekli kılmak amacıyla, yaratıcı ve etkin insan kaynakları uygulamaları hayata geçirilir.

Ödüllü İnsan Kaynakları Uygulamaları

Alınan yeni projeler doğrultusunda istihdam olanaklarının artması ile Yenibiris.com tarafından “Sektörün En Hızlı Büyüyen Şirketi Ödülü”ne hak kazanılmıştır. İşe alım süreçlerinin hız kazandığı dönemlerde dahi adaylara zamanında ve etkin geri bildirimler verilmektedir. Anel Grup, bu kapsamda Kariyer.net tarafından “2011 – 2012 ve 2013 İnsana Saygı Ödüllerini ”nü almaya hak kazanmıştır.

Çoklu Değerlendirme Süreci

Mülakata davet ettiğimiz adaylarımıza her pozisyon için tanımlanmış seçme ve değerlendirme sürecini uyguluyoruz. Özgeçmişi uygun bulunan adayların İnsan Kaynakları İş Ortaklığı tarafından görüşmeye davet edilmesi ve karşılanması, kurum kimliğimizi doğru yansıtabilmemiz için önemlidir. Aday ile biz Yetkinlik Bazlı Mülakatı gerçekleştirirken, ilgili Süreç Sorumlusu ise Teknik Mülakatını gerçekleştiriyor. Adayların farklı bakış açılarıyla da değerlendirilebilmesi için pozisyonun yan uzmanlık alanlarından sorumlularla da işbirliği yapıyoruz. İşe alım sürecinde uyguladığımız çoklu değerlendirme yapısı ile adayın çalışacağı diğer birimler ile tanışması, bakış açıları ve iş yapış biçimlerini tanımasını, aynı şekilde diğer birimlerin de aynı fırsatı değerlendirmesi ve kişinin yetkinlikleri ve işe uygunluğu ile ilgili görüşlerini belirtmelerini bekliyoruz. Böylece daha uzun soluklu ve verimli bir çalışma süreci için sağlam temeller attığımıza inanıyoruz.

Performans Yönetim Sistemi

Her sene aldığımız geri bildirimlerle iyileştirmediğimiz performans sistemimizi ortak kabul gören ve sahiplenilen bir yapıda kurmak ve yönetmek için bu sene diğer departmanların ( İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri, Bütçe, Finans, Yönetim Sistemleri, Proje ekipleri, Tasarım, Satınalma, Planlama, Teklif ) katılımıyla oluşturduğumuz 16 kişilik bir proje ekibiyle çalışıyoruz.

Performans sistemimizin yetkinlik değerlendirme bölümündeki 360 derece değerlendirme modelini yeni bir bölüm olan iş sonuçları bazlı değerlendirme modeline de taşıyacağız.

Bu yöntemle takım performansının finansal sonuçları etkilediği  hedef gruplarımızla beraber bireysel katkıyla ilgili ölçümü de kuvvetlendireceğiz.

Etkin Performans Değerlendirme

Çalışanların performansları, görevlerine uygun bir biçimde, hedef ve yetkinliklerine göre belirlenen performans değerlendirme kriterleri çerçevesinde, periyodik olarak değerlendirilir. Performans görüşmelerinden toplanan veriler, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının tespitinde ve buna bağlı yıllık eğitim planlarının hazırlanmasında, kariyer planlarının oluşturulmasında kullanılır. Anel Grup çalışanları, kurum içinde kariyerlerinde yükselmelerine yönelik desteklenirler.  Personel ihtiyacı planlanırken öncelikle iç kaynaklardan yararlanma stratejisiyle hareket edilir.

Yetenek Yönetim Modeli

Şirket bünyesindeki yüksek potansiyelli çalışanların tespit edilmesi, gelişimi ve liderlik rollerine hazırlanmasını içeren “Gelişim Planlarını” hayata geçirmek amacıyla bir Yetenek Yönetimi Modeli uygulanır. Çalışanlara sürekli olarak mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verilir, çeşitli seminerlerle gelişim süreci desteklenir. Şirketin başarısını sürdürülebilir kılmak için insan kaynakları sistem ve süreçleri sürekli gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır.

Yönetici Rehberi

İnsan Kaynakları politikamız kapsamında geleceğin lider profesyonellerini şirketimizin yeteneklerinden yetiştirmeyi hedefliyoruz. Buna istinaden genç yöneticilerimiz için yol gösterici olacak, genelde karşılarına çıkan durum ve sorunlara yanıt alabilecekleri bir Yönetici Rehberi hazırlıyoruz. Amacımız; yöneticilerin süreçlerini ve ekiplerini şirketin kültürü ve stratejisi doğrultusunda yönetmelerine yardımcı olmak, İnsan Kaynakları Yönetimi bilgi ve becerilerini arttırmak, yerinde problem çözme yetkinliklerini geliştirebilmektir.

Anel'de Eğitim Bitmez

Geniş bir coğrafyaya yayılmış Anel Grup çalışanlarına, eğitim olanakları sunabilmek için oluşturulan AnelAkademi e-öğrenme platformu ile, zaman ve mekandan bağımsız olarak tüm çalışanların, teknik eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri almaları sağlanır.

Sağlıklı bir İç İletişim

Şirket içi bağlılığı, aidiyet duygusunu ve çalışan memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmaların önemi günümüzde giderek artıyor.

Anel Grup’ta iç iletişim çalışmaları İnsan Kaynakları bölümüne bağlı faaliyet gösteren Kurumsal İletişim Biriminin önemli bir fonksiyonu olarak ele alınır ve yürütülür.

Çalışan yoğunluğunun sahadaki ekiplerden oluştuğu ve bu ekiplerin de çeşitli şehir ve ülkelerde olduğu göz önüne alındığında, iletişimin daha da titiz şekilde planlanması ve yürütülmesi gerekir.

Doğru bilgi akışının, doğru içerikle, zamanında, tüm çalışanlara yönelik gerçekleştirilmesi amacıyla, duyuru ve paylaşımlar gerçekleştirilir, ekipler için düzenlenen, ağırlıklı olarak sanata ve toplumsal duyarlılığa yönelik motivasyon faaliyetleri yürütülür. Ayrıca, eş zamanlı yürütülen kutlamalar, ödüllendirme faaliyetleri, kurumsal işbirlikleri, kurumsal hediyeler, proje ekipleriyle iletişimi pekiştirmek amacıyla kurgulanan proje iletişim sorumlusu süreçleri, çalışanlara yönelik en kapsamlı iletişim platformu olan Anel’IN’in içerik yönetimi, yürütülen diğer çalışmalardan bazılarıdır. Çalışanların birbirleriyle ve dışarıyla kurumsal değerlere uygun şekilde yazılı ve sözlü iletişimlerine yönelik kuralların takibi süreci de yine iç iletişimin önemli konularından biridir. 

Sosyal Sorumluluk Bilincine Sahip Çalışanlar

Anel Grup tarafından 2007 yılında, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik model ve uygulamalar gerçekleştirmek üzere kurulan Çelikel Eğitim Vakfı, profesyonel ekibiyle çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Anel Grup çalışanları, Çelikel Eğitim Vakfı’nda çeşitli alanlarda gönüllü olarak görev alma imkânına sahiptir.

Sanatla iç içe bir çalışma ortamı

Anel İş Merkezinde öğle aralarında, üniversite öğrencilerine kaynak sağlayan canlı müzik dinletileri gerçekleştirilmekte,  Anel İş Merkezi girişinde yer alan Galeri 5’te, çeşitli sanat dallarında sergiler düzenlenmektedir. Bu şekilde, sanata değer katacak çalışmalar yürütülürken, çalışanlara da sanatla iç içe bir çalışma ortamı yaratılmıştır.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3400TL olsa da satış müdürü maaşları  13200TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8900TL, insan kaynakları maaşları 3150TL-9650TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3200TL-9400TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8400TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4400TL den başlayıp 15400TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12900 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8300 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2350TL ile 9900 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme