ANADOLU SIGORTA MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

ANADOLU SIGORTA MAAŞLARI

ANADOLU SIGORTA MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Şirketimizde iş aileleri çerçevesinde farklı kariyer yolları bulunmaktadır. Her iş ailesi ve seviyesinden işe alınan çalışanların kariyer gelişimi üst düzey yöneticilik pozisyonlarına kadar uzanmaktadır.
Şirketimiz İnsan Kaynakları stratejisi; “Müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik yaratıcılığı ve yenilikçiliği öne çıkaran organizasyonel iklim ile çalışanların gelişimini destekleyen üstün performans kültürü oluşturmak.” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu stratejimiz doğrultusunda, iş aileleri özelinde hazırlanan eğitim ve gelişim planını başarı ile tamamlayan çalışanlarımız, bulundukları seviye için belirlenen sürelerde gerekli performansı ve yetkinlikleri göstermeleri halinde bir üst seviyeye yükselebilirler.
Tüm kadrolarımızın orta noktası olan Uzman seviyesine yükselme aşamasında, çalışanlarımız iş ailesi ve pozisyonlarına göre farklılaşan yükselme sınavına girerek, kariyerlerine yönetici veya uzman kadrosunda devam etme yollarını seçerler. Yönetici yetkinliklerinin değerlendirildiği uygulama ile çalışanlarımıza kariyerin ilerleyişleri esnasında yönetici veya alanının uzmanı olarak ilerleme seçeneği tanınarak ikili kariyer yolu sunulur. Aramıza katılan ve takımımızın bir parçası olan çalışanlarımıza, kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla sahip oldukları mevcut yetkinliklerin yanı sıra, kariyerlerini geliştirmeleri için edinmeleri gereken yetkinlikler doğrultusunda çok sayıda eğitim fırsatları sağlanır.
Kariyer Fırsatları
Anadolu Sigorta'da çalışmak isteyenler, aşağıdaki unvanlar için iş başvurusu yapabilir ve gerekli koşulları sağlamaları halinde göreve başlayabilirler.
Yetkili
Uzman Yardımcısı
Uzman
Müfettiş Yardımcısı
Sağlık Uzman Yardımcısı
İhtisas Branşları (Aktüer, avukat, mimar, kaptan vb.)
Destek Görevlisi
Maksimum Sigorta Uzmanı
Teknisyen
İşletmen
Şirketimiz 1925 yılında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifi ile kurulan ilk milli sigorta şirketi olmanın onurunu taşımaktadır. Kuruluşundan bu yana "Türk Sigorta Okulu" olarak nitelendirilen ve benimsenen Şirketimiz sürekli bir büyüme ve gelişme göstermektedir.
Şirketimizin temel politikalarının uygulanmasında en büyük görevi üstlenen çalışanlarımıza büyük önem verilmektedir. Bu nedenle insan kaynaklarının ana amacı; Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda eleman ihtiyaçlarının belirlenerek kaliteli insan gücü alımının gerçekleştirilmesi, iş görenlerin motivasyonu, performans değerlendirmesi, bireyler ve gruplar arası ilişkilerin ve iletişimin sağlanarak değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar yaratılmasına yardımcı olmaktır.
Ücret Politikası ve Sosyal Olanaklar
Çalışanlarımızın ücretleri, iki yılda bir imzalanan toplu iş sözleşmesi ile günün koşullarına göre belirlenen yıllık artış oranları ile ayarlanmaktadır. Aylık ücretlerin yanı sıra geniş kapsamlı sosyal yardımlar bulunmaktadır.
Şirketimiz çalışanları günün koşullarına uygun sosyal hak ve olanaklardan yararlanmaktadırlar. Çalışanlarımızın ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık giderleri "Sağlık Yardımı Yönetmeliği" ne uygun olarak şirketimizce karşılanmaktadır. Tüm mensuplarımız anlaşmalı sağlık kuruluşları sistemi ile ücret ödemeksizin her türlü sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. Çalışanlarımızın işe geliş ve gidişleri için servis aracı temin edilmiş olup, öğle yemeği Şirketimiz tarafından karşılanmaktadır.
İş Güvencesi ve Emeklilik
Çalışanlarımız, sendika ve şirketimizce oluşturulan sendikal düzen çerçevesinde belirli bir iş güvencesi altında görev yapmaktadırlar.
Çalışanlarımız, şirketimizin özel statüsü çerçevesinde kurulmuş iki özel sandıktan emekli olmakta ve bu sandıklardan bağlanan aylıklar ile emeklilik döneminde iyi koşullarda bir yaşam standardına sahip olabilmeleri sağlanmaktadır.
Performans Yönetimi ve Eğitim
Çalışanlarımız, belirlenen performans ölçütleri doğrultusunda yılda iki kez değerlendirilirler. Değerlendirme içerikleri iş aileleri bazındaki yetkinlik gereklilikleri çerçevesinde farklılaşır. Bu değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları saptanıp, kariyer planlaması yapılır.

Şirketimiz çalışanlarının kariyer planlarına uygun olarak görevlerinin gerektirdiği yetkinlik bazlı eğitimler, teknik ve mesleki eğitimler düzenlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, yöneticilerini kendi kaynakları içerisinden yetiştiren bir kurum olarak çalışanlarının eğitimine ayrı bir önem vermektedir. Bu doğrultuda, çalışanlarımıza ilk işe başladıklarında verilen oryantasyon ve mesleki eğitimlerinin ardından, yöneticilik yetkinliklerinin de geliştirilmesi yönünde planlamalar yapılarak gereken destek verilmektedir.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3300TL olsa da satış müdürü maaşları  12800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3200TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3400TL-9800TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3000TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2700TL-9500TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7300TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4200TL den başlayıp 12500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3700-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2400TL ile 9500 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme