ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK MAAŞLARI

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Şirketimiz, insan kaynakları politikasını, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları ve aşağıda yer alan maddeler ışığında tanımlar ve yürütür:

İşin özelliğine uygun nitelikte personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek, sektörün yoğun rekabetçi özelliğine uygun; yenilikçi, yaratıcı ve ekip çalışmasına yatkın kişilere iş imkanı sunmak,
Eğitim, atama ve yükselme kararlarında, objektif verilerin kullanılmasına özen göstermek,
Personelin yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme olanaklarını sağlamak,
Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak,
Personelin haklarını korumak ve gözetmek,
Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmaması, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratılması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler almak,
Personeli başarıya özendirmek, bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla eğitim olanakları sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek,
Personeli ilgilendiren konuları duyurmak,
Personelin çalışma isteğini arttırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak,
Çağdaş, başarılı, mutlu, sürekli öğrenen, gelişen, işine ve kurumuna bağlı insan sermayesi ile sektörünün lideri konumunu devam ettirmek,
Hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik alanında, nitelikli insan gücünün en fazla tercih ettiği sektör şirketi olmak üzere, etkin yetenek geliştirme ve yedekleme sistemlerini kurmak ve çalışan memnuniyetini şirket hedefleri doğrultusunda en üst düzeyde tutmak,
Çalışma arkadaşlarımız kurumumuza, işimize, vizyonumuza inandıkları sürece; kazanmaya, kazandırmaya ve büyümeye devam edeceğiz...
Şirketimizde kariyer yolunuz; Müfettiş Yardımcısı, Stajyer Uzman Yardımcısı/ Stajyer Yazılım Uzman Yardımcısı ve Memurluktan başlayarak Genel Müdürlük pozisyonuna kadar uzanmaktadır. Kariyer gelişimi; performans, kıdem ve Şirketimizce uygulanan çeşitli sınavlarda alınacak başarı esaslarına dayanır.Çalışanlarımızın kariyer gelişimlerine destek olmak ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitim fırsatları sağlanır.​
Şirketimizin kurumsal hedeflerine ulaşmasında çalışanlarımızın bireysel katkısının ölçülmesi için Performans Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır.

Performans Değerlendirme Sistemimiz ile çalışanlarımızın kariyer gelişiminde objektif kriterlere ulaşılması ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
​Şirketimize yeni alınacak personelin ücretleri günün şartlarına göre ve sektör ücretleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Mevcut personelimizin ücretleri ve tazminatları ise Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenmektedir.​
Şirketimiz, çalışanlarının eğitim ve gelişimlerini kültürel boyutu da dâhil ederek sistematik ve standart biçimde yürütmek amacıyla AHE Akademi'yi yapılandırmıştır.

AHE Akademi ile insan sermayesine yatırım yapılarak, müşteri odaklı kültürün sürekliliği amaçlanmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek kariyer planlarına uygun çeşitli aktiviteler sunmakta ve çalışanlarına farklı perspektifler kazandırmayı amaçlamaktadır.

AHE Akademi bünyesinde sunulan eğitim programları:

Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla AHE Akademi çatısı altında iki farklı kanaldan eğitimler programlanmıştır.

A. Çalışanlara yönelik eğitim programları:


Yöneticilerini kendi kaynaklarından yetiştiren bir kurum olarak çalışanlarımızın mesleki eğitimlerine ayrı bir önem verilmektedir.

Çalışanlarımız, işe başladıklarında verilen Fonksiyonel eğitim programları ile Temel Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi konularında yetiştirilmekte, bu temel eğitimlerin ardından çalışma hayatları boyunca her aşamada ihtiyaç duyacakları yetkinliklere sahip olabilmeleri için yöneticilik, beceri, pazarlama, yazılım ve bilgisayar eğitimleri desteklenmektedir. AHE Akademi “şirketlerin en önemli sermayeleri insan kaynaklarıdır” anlayışıyla ve sektöre öncülük etmek, yol göstermek misyonu ile çalışanlarının dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmesi amacıyla yurtdışı eğitim programlarına katılımı sağlamaktadır.

B. Acentelerimiz ve İş ortaklarımıza yönelik eğitim programları:


AHE Akademi, Şirketimizle iş ortaklığı bulunan, bu ortaklık bağlamında Şirketimizin hayat sigortası ve bireysel emeklilik ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması konusunda faaliyet gösteren Acenteler, Bankalar ve Broker firmalarının çalışanlarına yönelik eğitim programlarıda düzenlemektedir. Bu uygulamalarla amaçlanan, Hayat Sigortası ürünlerini satabilmek ve Bireysel Emeklilik Aracılığı faaliyetinde bulunabilmek için alınması zaruri olan fonksiyonel gelişim eğitimlerinin yanında, müşterilerimize daha nitelikli hizmet verebilmesi için, kişisel gelişim programlarını da eğitimlerimize dâhil ederek, iş ortaklarımıza ve çalışanlarına daha kapsamlı bir hizmet vermektir. Düzenlenen eğitim programları, kurum içi veya kurum dışı eğitimler olarak uygulanmakta olup ve bu eğitim programları için yurt içi ve uluslararası kaynaklardan faydalanılmaktadır.
Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler, kurum içi veya kurum dışı eğitimler olarak uygulanmakta ve bu eğitim programları için yurt içi ve uluslararası kaynaklardan faydalanılmaktadır. Yöneticilerini kendi kaynaklarından yetiştiren bir kurum olarak çalışanlarımızın mesleki eğitimlerine ayrı bir önem verilmektedir.


Çalışanlarımız, işe başladıklarında verilen oryantasyon eğitim programı ile Temel Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi konularında yetiştirilmekte, bu temel eğitimlerin ardından çalışma hayatları boyunca her aşamada ihtiyaç duyacakları yetkinliklere sahip olabilmeleri için çeşitli eğitimlerle desteklenmektedir.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3000TL olsa da satış müdürü maaşları  13000TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3500TL-8200TL, insan kaynakları maaşları 3200TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10500TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2900TL-9900TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7200TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4500 TL dir. Mühendis maaşları 4500TL den başlayıp 16500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3900-12400 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2000 ile 8500 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2000TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme