Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolörlüğü Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolörlüğü Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolörlüğü Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere Kontrolör yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Stajyer Kontrolör istihdam etmektedir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörlüğü
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörleri, denetlemekle görevli kılındıkları birimlere kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle verilen görevlerle, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile işyurtlarının amir ve memurlarının iş ve icraatları ve katıldıkları kurul ve komisyonların her türlü karar ve işlemlerini denetleme görevlerini yerine getirirler.
Kontrolörler, görev yönünden doğrudan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürüne bağlı olarak çalışırlar.
Stajyer Kontrolörlerin eğitim dalları
Stajyer Kontrolörlüğe; hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının birinden mezun olanlar alınabilmektedir.
Kontrolörlüğe giriş
Kontrolörlüğe, stajyer kontrolör olarak ve sınavla girilir. Açıktan ilk defa veya kurum ve sınıf değiştirmek suretiyle stajyer kontrolör olarak atanmak isteyenlerin yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavları kazanmaları şarttır.
Stajyer kontrolörlüğe atanma
Giriş sınavını kazanan adaylar, başarı derecesi sıralamasına göre boş stajyer kontrolör kadrolarına atanırlar.
Stajyerlik dönemi ve yetiştirilmeleri
Stajyer kontrolörlüğe atananlar üç yıl süre ile adaylık süresi geçirirler.
Stajyer kontrolörlüğe atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren 657 sayılı Kanunda düzenlenmiş olan adaylık eğitimine ek olarak (6) ay süre ile Kontrolörler Kurulu Başkanlığı'nca mevzuatla ilgili olarak gerekli eğitim programı uygulanır.
Stajyerlik döneminde ilk iki yılını tamamlayanlara, uygun görülmesi halinde  müstakil denetim görevi verilebilir.
Yeterlik sınavı ve kontrolörlüğe atanma
Stajyer kontrolörlük dönemini başarı ile tamamlayanlar üçüncü yılın sonunda mesleki konularda sözlü olarak bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Yeterlik sınavında başarı gösterenler Bakanlık onayı ile kontrolörlüğe atanırlar.
Stajyerlik süresi sonunda başarısızlık
Stajyerlik süresi sonunda yapılan yeterlik sınavında başarı gösteremeyen veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bu sınava girmeyen stajyer kontrolörün görevine Bakanlık onayı ile son verilebileceği gibi Devlet memuru olmasında herhangi bir sakınca bulunmaması halinde Bakanlık merkez veya taşra teşkilâtında bir göreve de atanabilir.
Görev merkezleri ve turne süreleri
Kontrolörlerin görev merkezi Ankara'dır.
Kadro ve iş durumunun verdiği imkanlar ölçüsünde, kontrolörlerin gezi süreleri, kontrolörlükte geçen fiili hizmetleri itibariyle en çok;
*Beş yıla kadar olanlarda (beş yıl dahil) 6 ay,
*6-10 yıl olanlarda 5 ay,
*11-15 yıl olanlarda 4 ay,
*15 yıldan daha fazla olanlarda 3 ay,
olur.
Yükselme
Kontrolörlükte stajyerlik dönemi dahil (8) yılını dolduranlar kadro durumu, mesleki bilgisi, çalışması ve başarısı göz önüne alınarak, Bakanlık onayı ile Başkontrolör olarak  atanabilirler.      
Başka göreve atanma ve yeniden kontrolörlüğe dönme
Kontrolörler kendi istekleri halinde, Bakanlık onayı ile kazanılmış hakları saklı kalmak şartıyla merkez veya taşra teşkilâtında başka bir göreve nakledilebilirler. Kendi istekleri ile görevinden ayrılanlar talepleri halinde ve kadro durumu müsait olduğu takdirde (6) yıl içerisinde tekrar kontrolörlüğe atanabilirler.
Kontrolörlerin hal ve hareketlerinde kontrolörlükle bağdaşmayan durumları yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, tespit edilenlerle, olumsuz sicil alanlar kazanılmış hak aylık dereceleri ile bulundukları kadro derecelerine eşit Bakanlığın merkez veya taşra teşkilâtındaki diğer bir kadroya atanabilirler.
Yurt dışına gönderilme
Kontrolörlerden Kurum tarafından uygun görülenler, araştırma ve inceleme yapmak üzere yurt dışına gönderilebilirler.