ABBOTT MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

ABBOTT MAAŞLARI

ABBOTT MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


İnsan yaşamına özen göstermek Abbott'un temel değerleri arasındadır ve olağanüstü performans üretmek tüm dünyada Abbott çalışanlarının ortak özelliğidir.

Dolayısıyla, Abbott'un İnsan Kaynakları politikası, çalışanlarının yaşam kalitesini artıran ve onları yüksek performansa ulaşma yolunda destekleyen insan kaynakları uygulamaları geliştirerek her zaman tercih edilen bir işveren olmak üzerine kuruludur.
Abbott, tüm ülke operasyonları dahil olmak üzere, global düzeyde insan kaynakları sistem ve süreçlerini düzenleyen ve Performansı Mükemmelleştirme adı verilen insan kaynakları yönetim stratejisine sahiptir. Tüm Abbott çalışanları arasında, ortak bir dil ve performansı sürekli geliştirmeye / mükemmelleştirmeye odaklı bir performans kültürü yaratmak amacını taşıyan Performansı Mükemmelleştirme stratejisi, üç temel süreç sayesinde çalışanların kendi potansiyellerini maksimum kullanmalarını ve profesyonel ve kişisel gelişimlerinin sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir:
Şirketin açık ve net beklentiler belirlemesi ve çalışana iletmesi
Çalışana düzenli ve açık geri-bildirim sağlanması & çalışanın beklentileri karşılama ölçüsünde ödüllendirilmesi
Bu geri-bildirimlerle birlikte, uygun gelişim aktiviteleri planlayarak, çalışanın, bulunduğu pozisyondaki görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi ve gelecekte olası başka görevlere hazırlanabilmesi için sürekli gelişmesi
Performansı Mükemmelleştirme kültürü, Abbott'un yüksek performansının devamını garanti altına alan son derece güçlü bir alt yapıdır. Bu çerçevede, tüm insan kaynakları politika ve prosedürleri ve tüm insan kaynakları yönetimi projeleri, çalışanların yapabileceklerinin en iyisini yapmaya, gelişimlerinin en üst seviyesine erişmeye yüreklendirilmeleri ve bu konuda tüm desteğe ulaşabilmelerinin sağlanması ve bu destekle yüksek performans üretmeleri, başarının objektif verilerle ölçülerek tutarlı bir şekilde ödüllendirilmesi amacıyla oluşturulur.
Şirketin Vizyon, Misyon ve Stratejileri doğrultusunda ve etik çalışma prensiplerine uyarak üstün performans gösteren çalışanlara yönelik, hem uluslararası düzeyde, hem de Abbott Türkiye’ de uygulanan ödüllendirme programları bulunmaktadır.
Ödüllendirme Programı “Performansı Mükemmelleştirme” programının üç temel sürecinden biri olan “Geribildirim ve Ödüllendirme” kapsamında yer almaktadır.
Uluslararası düzeyde ve Abbott Türkiye bünyesinde uygulanan ödüllendirme programlarının temel amacı, şirkette ödüllendirme kültürünü oluşturmak, üstün performans gösteren çalışanları tanımak, takdir ve teşvik etmek, çalışanların mesleğine ve şirkete bağlılığını güçlendirmektir. Şirket, bu amaçla üstün performans gösteren çalışanlara maddi veya manevi değeri olan ödüllendirme yapar.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3000TL olsa da satış müdürü maaşları  13000TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3500TL-8200TL, insan kaynakları maaşları 3200TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10500TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2900TL-9900TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7200TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4500 TL dir. Mühendis maaşları 4500TL den başlayıp 16500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3900-12400 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2000 ile 8500 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2000TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme