RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLÂNI Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır. BİRİMİ UNVANI ADEDİ PUAN TÜRÜ ARANAN NİTELİKLER Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Teknikeri 8 KPSSP93 Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Teknikeri 2 KPSSP93 Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Teknikeri 5 KPSSP93 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Hemşire 3 KPSSP94 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak. Başvurular, 13-27/06/2019 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte Personel Daire Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. BAŞVURU ŞARTLARI: 1- 657 Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak, 2- Sağlık Teknikeri unvanlı pozisyona başvuracakların ön lisans düzeyinde; Hemşire unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS’ye girmiş olmaları, 3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: 1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.) 2- Diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.), 3- Nüfus cüzdanı aslı (idarece örneği alınacaktır), 4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir), 5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir), 6- Adli sicil kaydı (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir), 7- 2018/KPSS Sonuç Belgesi,

PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ İŞ İLANLARI

PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ İŞ İLANLARI: T.C. PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C. Paris Büyükelçiliğinde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER : 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, 3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir), 8. Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek, 9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
 II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: 1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir) 2. Özgeçmiş (CV), 3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, 4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, 5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.) 6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge 7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir. III) SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. a) Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da T.C. Paris Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır. Sınav konuları: Türkçe’den Fransızca’ya çeviri (1 saat) Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik (1 Saat) b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 24 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi. Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı IV) BAŞVURU TARİHİ: Başvurular en geç 28 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimizin “16, Avenue de Lamballe 75016 Paris” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir. V) SINAV YERİ: Yazılı Sınav: T.C Paris Başkonsolosluğu, 44, Rue de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Paris Büyükelçiliği, 16, Avenue de Lamballe 75016 Paris Tel : +33 (0) 153 92 71 11 - 12 Fax : +33 (0) 145 20 41 91 E-mail: ambassade.paris@mfa.gov.tr

LİYON BAŞKONSOLOSLUĞU İŞ İLANLARI

LİYON BAŞKONSOLOSLUĞU İŞ İLANLARI: T.C. LİYON BAŞKONSOLOSLUĞU Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C. Liyon Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER : 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, 3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir), 8. Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek, 9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek. II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: 1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir) 2. Özgeçmiş (CV), 3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, 4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, 5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.), 6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, 7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf. Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir. III) SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. a) Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “72 rue Paul et Marc Barbezat 69150 DECINES-CHARPIEU” adresinde bulunan DİTİB / LYON merkezinde yapılacaktır. Sınav konuları: Türkçe’den Fransızca’ya çeviri (1 saat) Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik ( 1 Saat) b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi. Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı IV) BAŞVURU TARİHİ: Başvurular en geç 21 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuzun 87, rue de Sèze, 69006 Lyon-France adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00 – 17.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir. V) SINAV YERİ: Yazılı Sınav: DİTİB / LYON merkezi, 72 rue Paul et Marc Barbezat 69150 DECINESCHARPIEU Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Liyon Başkonsolosluğu, 87, rue de Sèze, 69006 LyonFrance) Tel : +33 (4) 72 83 98 56 Fax : +33 (4) 78 24 86 75 E-mail: consulat.lyon@mfa.gov.tr

ASUNCİON BÜYÜKELÇİLİĞİ İŞ İLANLARI

ASUNCİON BÜYÜKELÇİLİĞİ İŞ İLANLARI: T.C. ASUNCİON BÜYÜKELÇİLİĞİ Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu Asuncion Büyükelçiliği’nde münhal bulunan bir kişilik Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER : 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak, 3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir), 8. Çok iyi derecede İspanyolca ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek. II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: 1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, email adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir) 2. Özgeçmiş (CV), 3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, 4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, 5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.) 6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge 7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir. III) SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. a) Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 16 Temmuz 2019, Salı günü saat 09:00’da T.C. Asuncion Büyükelçiliği’nde yapılacaktır. Sınav konuları: Türkçe’den İspanyolca’ya çeviri (1 saat) İspanyolca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik ( 1 Saat) b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 23 Temmuz 2019, Salı günü saat 09:30’da Büyükelçiliğimizde sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi. Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı IV) BAŞVURU TARİHİ: Başvurular en geç 1 Temmuz 2019, Pazartesi günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimizin bulunduğu “Hotel La Mision - Eulogio Estigarribia 4990 Esquina San Roque Gonzales, 1892 / Asuncion- Paraguay” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (09:00-16:00) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir. V) SINAV YERİ: Yazılı Sınav: T.C. Asuncion Büyükelçiliği – Adres: Hotel La Mision - Eulogio Estigarribia 4990 Esquina San Roque Gonzales, 1892 / Asuncion- Paraguay Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Asuncion Büyükelçiliği – Adres: Hotel La Mision - Eulogio Estigarribia 4990 Esquina San Roque Gonzales, 1892 / Asuncion- Paraguay Tel : +595 983967744 E-mail : embajada.asuncion@mfa.gov.tr

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI HAZİRAN

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ve “Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar, onbeşinci (15.) günün mesai saati bitiminde sona erer. Ayrıntılı ilan metni ile formlar Üniversitemizin (www.btu.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcuttur. İlan olunur. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLAN TABLOSU BİRİMİ: MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Sıra No Bölüm Anabilim Dalı Unvanı Derece Adet Açıklama 1 Biyomühendislik Biyomühendislik Profesör 1 1 Lisans ve lisansüstü eğitimini Su Ürünleri alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını Su Ürünleri bilim alanında almış olmak. Fotosentetik mikroorganizmaların biyoteknolojisi konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 2 Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojileri Profesör 1 1 Lisans ve yüksek lisans derecelerini Çevre Mühendisliği alanından,
Doktora derecesini Çevre Bilimleri alanından almış olmak. Doçentlik unvanını Çevre Mühendisliği alanında almış olmak. Kalıcı organik kirleticiler konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 3 Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Tesisleri Profesör 1 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektrik Mühendisliği ve/veya Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Elektrik enerji nakil hatları ve hava hat iletkenleri konularında çalışmaları olmak. 4 İnşaat Mühendisliği Hidrolik Profesör 1 1 Lisans ve yüksek lisans derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Doktora derecesini ve doçentlik unvanını Hidrolik alanında almış olmak. Su kalitesi, sediment taşınımı ve atık su konularında çalışmaları olmak. 5 İnşaat Mühendisliği Geoteknik Doçent 3 1 Lisans ve yüksek lisans derecelerini İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Doktora derecesini ve Doçentlik unvanını Geoteknik alanında almış olmak. Zemin enjeksiyonları konusunda çalışmaları olmak. 6 Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği Doçent 3 1 Lisans ve Doktora derecelerini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. Isı ve kütle transferi ve yüzey aktif maddeleri konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 7 Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Profesör 1 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Makine Mühendisliği alanından almış olmak. Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Eklentili yapı titreşimleri ve titreşim temelli yapısal hasar tespiti konularında çalışmaları olmak. 8 Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojileri Doçent 3 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Gıda Mühendisliği alanından almış olmak. Doçentlik unvanını Gıda Mühendisliği alanında almış olmak. Meyve/sebze ve kurutma teknolojileri ile zeytin konularında çalışmaları olmak. BİRİMİ : ORMAN FAKÜLTESİ 9 Orman Mühendisliği Yaban Hayatı Profesör 1 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Yaban hayatı konusunda çalışmaları olmak. 10 Orman Mühendisliği Orman Entomolojisi ve Koruma Doçent 3 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Orman Mühendisliği alanında almış olmak. Orman entomolojisi konusunda çalışmaları olmak. 11 Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Planlama Doçent 3 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Doçentlik unvanını Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinin kentsel uygulamaları konularında çalışmaları olmak. BİRİMİ : İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 12 Sosyoloji Kurumlar Sosyolojisi Doçent 3 1 Yüksek lisans eğitimini mantık alanında, doktorasını din felsefesi alanında yapmış olmak. Doçentlik unvanını Felsefe alanında almış olmak. Çağdaş batı ve İslam düşüncesi konularında çalışmaları olmak. 13 Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Doçent 3 1 Lisans ve lisansüstü derecelerini uluslararası ilişkiler alanında almış olmak. Doçentlik unvanını uluslararası ilişkiler alanında almış olmak. Bulgaristan Türkleri ve Avrupa Birliği konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 14 Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Profesör 1 1 Yüksek lisans derecesini siyaset bilimi, doktora derecesini uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanında almış olmak. Doçentlik unvanını uluslararası ilişkiler alanında almış olmak. Küresel yönetişim, uluslarötesi sorunlar ve NATO konularında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak. 15 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lojistik Doçent 3 1 Yüksek lisans ve doktora derecelerini uluslararası iktisat alanında almış olmak. Doçentlik unvanını uluslararası ticaret alanında almış olmak. Uluslararası lojistik ve taşımacılık, ithalat ve ihracat yönetimi konularında çalışmaları olmak. Not: Profesör ve doçent kadrosuna atanacaklar daimi statüde çalıştırılacaktır.

Popüler Yayınlar